Makine Tasarımı

Makine Tasarımı

Makine Tasarımı

Günümüz şartlarında yenilenen ve gelişen dünyada teknolojiye uyum sağlamak zorundayız. Teknoloji, hayatımızı daha çok makineleştirmek ve insan gücünden uzaklaştırmak üzere gelişmektedir.   

Hayatımızın her alanında; evde, işte, ulaşım araçlarında… Kısacası her yerde kullanmış olduğumuz makinelerin fikir ve faaliyet olarak iki hazırlık aşaması vardır.

Günlük hayatta fazla güç sarf edilen işler, ileri tekniklerin insan gücüyle yapılamaması, zaman israfının önlenmesi adına yeni tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Küçük bir sohbet esnasında bile herkesin aklından ufak tefek de olsa bir mekanizma fikri geçer. Ancak bazı tasarımlar hayata geçebilirken, bazıları üretim aşamasında imkânsızlıklara neden olduğu için fikir olarak kalmaktadır.

Hayata geçebilecek tasarımlar için en güvenli yol; tasarımların bilgisayar ortamında 3D programlarla somut hale getirilmesidir. Bu sayede mekanizmaların üretime geçilmeden önce tüm kusurları görülebilir. 3D programlar ile çizilmiş parçaların teknik resimlerini ve montaj kurgularını ve ürün reçetelerini kolayca elde edebiliriz.

Teknik resimler, standartlara bağlı kalınarak yapılmalı ve bunun dışına asla çıkılmamalıdır. Standartlar; tasarımcılar ve üretim personelleri arasında konuşulan evrensel bir dil gibidir. Kaynak noktaları, yüzey sertliği, talaşlı imalat makinelerinin işlem esnasında göze alınabilecek olan tolerans değerleri, hammadde bilgileri, ürün adedi gibi onlarca bilgi ile hazırlanmış olan teknik resimler bu evrensel dil çerçevesinde oluşturulmalıdır. Üretim ekipleri bu bilgiler doğrultusunda üretim yapacaktır ve bu işlem tasarımımızın hayata geçmesindeki ilk adımdır.

3D programlarda en küçük parçadan en karmaşık parçaya kadar çizim yapılır. Ek olarak programların bize sağlamış olduğu özellikler doğrultusunda montaj kurguları rahatlıkla yapılabilir. Tasarımın montaj kurguları; işlem sırasına göre yapılmalıdır. Bu sayede montaj teknik resimleri elde edildiğinde sıralama ve parçaların gruplandırılması anlam kazanmış olacaktır. Üretim personellerinin işlemleri kolaylıkla yapabilmesi için bu aşama çok önemlidir. Montaj teknik resimlerinde belirtilmeyen ve/veya unutulan en ufak parça bile bütünlüğü bozup zaman ve iş kaybına neden olacaktır.

Tasarımın hayata geçmesinde rol oynayan önemli adımlardan biri olan hazır ekipmanlar, hammaddeler, standart parçalar gibi malzemelerin ve ürünlerin tedariği için ürün reçeteleri büyük önem arz eder. Montaj kurgusunda belirtildiği gibi ürün reçetelerinde eksik olabilecek parçalar zaman ve iş kaybına neden olacaktır. Bu durum da planlama hatalarını meydana getirecektir.

Makine tasarımı adımları, bir yapbozun parçalarına benzer. Her biri, birbirini etkileyen adımlardır. Bir adımda hata olması, yeterince iyi planlanamamış prosesler; sonucu hataya götürür. İyi bir makine, iyi bir tasarım ve planlı üretimden meydana gelir.